may phun khoi lanh6

Máy phun khói lạnh là một chiếc máy tạo khói màu trắng, bay ở vị trí thấp là là dưới nền diễn của sân khấu và không gian sự kiện.

Máy phun khói lạnh là một chiếc máy tạo khói màu trắng, bay ở vị trí thấp là là dưới nền diễn của sân khấu và không gian sự kiện.

Máy phun khói lạnh là một chiếc máy tạo khói màu trắng, bay ở vị trí thấp là là dưới nền diễn của sân khấu và không gian sự kiện.