hieu ung music show dep 20

hiệu ứng music show đẹp

Hãy xem xét kỹ vị trí sân khấu như thế nào để quyết định vị trí nên đặt hệ thống âm thanh, ánh sáng nên bố trí tại đâu để đem lại hiệu quả tốt nhất cho sân khấu ca nhạc.

hiệu ứng music show đẹp