Lưu trữ thẻ: thiết bị tạo khói

2 thiết bị tạo khói hiện đại làm bùng nổ giới tổ chức sự kiện

Máy phun khói CO2

Hiệu ứng tạo khói là một trong những hiệu ứng sân khấu phổ biến được sử dụng cho nhiều loại hình sự kiện. Trong đó súng bắn CO2 và máy phun khói CO2 là những loại máy móc hiện đại được sử dụng để tạo nên hiệu ứng này. Sự phát triển ngày càng mạnh […]

Hotline: 0931.475.185
0931.475.185